Υακίνθου 26, Χρυσομαλλούσα
6948006401
robotics.school.mitilini@gmail.com

Εκπαιδευτικά εργαστήρια

Ρομποτική Μυτιλήνη

Ρομποτικά οχήματα!

Πειράματα Φυσικής!

Ρομποτική Μυτιλήνη

Ρομποτικά αεροσκάφη!

Ανακαλυπτική μάθηση!

Εκπαιδευτικά εργαστήρια ρομποτικής και S.T.E.M. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση με διάρκεια 1 ώρα και 30 λεπτά. Στα πλαίσια του κύκλου σπουδών οι μαθητές κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομποτικά συστήματα μαθαίνοντας βασικές λειτουργίες ρομποτικής και προγραμματισμού. Επιπλέον, διεξάγουν πειράματα φυσικής, αυτόνομα ή με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, ολοκληρώνουν project μηχανικής, καλούνται να δώσουν λύση σε μαθηματικά προβλήματα ενώ εκπαιδεύονται στη χρήση προγραμματιστικών γλωσσών (π.χ. Scratch).

Οι παραπάνω δραστηριότητες γίνονται για την επίτευξη συγκεκριμένου και προκαθορισμένου διδακτικού στόχου, ολοκληρώνοντας ενότητες έρευνας ανακαλυπτικής μάθησης. Στην αρχή παρέχεται έντονη υποστήριξη από τον εκπαιδευτή για την επίτευξη του στόχου, η οποία σταδιακά περιορίζεται όσο οι μαθητές αποκτούν μεγαλύτερη εξοικείωση με το αντικείμενο. Οι απαιτήσεις των project προσαρμόζονται στο επίπεδο των μαθητών με σκοπό τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα.

Η εκπαίδευση S.T.E.M.

"S.T.E.M. education is a huge priority"
Barack Obama
44th President of the U.S.A.
" The future of economy is in S.T.E.M."
James Brown
Executive director of the STEM Education

 

Το ακρωνύμιο S.T.E.M. προτείνεται για πρώτη φορά στις αρχές του 21ου αιώνα από το National Science Foundation (NSF), με σκοπό την ύπαρξη μιας διεπιστημονικής εκπαιδευτικής προσέγγισης.  Σκοπός της νέας εκπαιδευτικής προσέγγισης ήταν η βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών σε Science (Φυσικές Επιστήμες), Technology (τεχνολογία), Engineering (μηχανική), Mathematics (μαθηματικά). Εξαιτίας της διαρκούς αύξησης της ζήτησης για εξειδικευμένους επαγγελματίες σε τομείς S.T.E.M., η παραπάνω εκπαιδευτική προσέγγιση ήρθε και για να στελεχώσει την αγορά εργασίας με το περιζήτητο επαγγελματικό δυναμικό.

Science

Διεξάγουμε πειράματα φυσικής, εξερευνώντας τους νόμους της φύσης και μαθαίνοντας τον επιστημονικό τρόπο διερεύνησης.

Technology

Προγραμματίζουμε πρώτα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον της LEGO και στη συνέχεια σε πολυπλοκότερες γλώσσες προγραμματισμού.

Engineering

Κατασκευάζουμε και ελέγχουμε project μηχανικής. Λύνουμε προβλήματα της καθημερινότητας με την επιστήμη στην πράξη.

Mathematics

Λύνουμε μαθηματικά προβλήματα και διευρύνουμε τις γνώσεις μας ανακαλύπτοντας πως τα μαθηματικά είναι κομμάτι της καθημερινής μας ζωής.

Η εκπαιδευτική ρομποτική

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένας ιδιαίτερα αποτελεσματικός και ευχάριστος τρόπος διδασκαλίας του συνόλου των ενοτήτων της εκπαίδευσης S.T.E.M. Έτσι, στα πλαίσια των μαθημάτων, τα παιδιά εξοικειώνονται εύκολα με έννοιες της Φυσικής, εξασκούν μεθόδους επίλυσης προβλημάτων, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και σχηματίζουν ομάδες εργασίας αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.

Επίλυση
προβλημάτων

Λύνουν προβλήματα της καθημερινότητες μέσω της ρομποτικής και της επιστημονικής μεθόδου.

Εξοικείωση με την τεχνολογία

Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την τεχνολογία και γίνονται τεχνολογικά εγγράματοι.

Ρομποτικά
συστήματα

Κατασκευάζουν και προγραμματίζουν μια πληθώρα ρομποτικών συστημάτων.

Εκπαίδευση και διασκέδαση

Μαθαίνουν και συνεργάζονται με ιδιαίτερα ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο.