Ποιοι είμαστε;

Ποιοι είμαστε; 🤔


3η Πανελλήνια θέση στο διαγωνισμό Ρομποτικής “Aegean Robotics Competition 2019”.
Εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία της Ρομποτικής και του S.T.E.M.
Ολιγομελή τμήματα.
Ξεκάθαροι στόχοι μαθήματος σε ενότητες ανακαλυπτικής μάθησης.
Διδακτικοί στόχοι προσαρμοσμένοι στην ηλικία των μαθητών.
Ομαδοσυνεργατικό μοντέλο διδασκαλίας.

Share this: