Τι περιλαμβάνει η εκπαίδευση S.T.E.M. ;

Τι περιλαμβάνει η εκπαίδευση S.T.E.M. ;

🧪 Science! Πειράματα Φυσικής και Χημείας στα πλαίσια διδασκαλιών ανακαλυτπικής μάθησης!


💻 Technology! Δραστηριότητες ανάπτυξης τεχνολογικού εγγραματισμού!


⚙️Engineering! Κατασκευές Μηχανικής σε διασκεδαστικά challenges !


 Mathematics! Λύση μαθηματικών προβλημάτων και ανάπτυξη μαθηματικής σκέψης με ιδιαίτερα ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο!

 

Share this: